LM-SÄHKÖ

Vaihelan tilan aurinkovoimala

Vaihelan tilalle Pappisiin rakennettiin 12,5kWp aurinkovoimala toukokuun lopulla 2020.

Vaihelassa on hakkeella toimiva lämpökeskus joka tuottaa lämpöä ja lämmintä vettä tilan kiinteistöihin. Talvella tämä kaikki toimii hienosti, mutta kesällä kun lämpöä tarvitaan vähemmän ja hakejärjestelmässä tehoja on runsaasti niin sen häiriötön toiminta vaatisi lähes jatkuvaa valvontaa. Tästä syystä kesäisin hakejärjestelmä sammutetaan ja lämmitys/lämminvesi tehdään sähkövastuksilla. Tilalla on matkailutoimintaa joten lämmintä vettä ja sähköä kuluu runsaasti. Toki myös pakastimet ym. kylmälaitteet kuluttavat sähköä kesäisin enemmän.

Rakennetulla aurinkovoimalalla onkin tarkoitus saada tuotettua tuo kesäkuukausina kuluva sähkö lähes kokonaan tai ainakin suurin osa siitä. Mielenkiintoista onkin seurata miten tämä käytännössä tulee toteutumaan…mihin aikaan syksyllä on järkevää käynnistää hakelämmitys ja milloin se keväällä voidaan sammuttaa ja alkaa tuottaa energiaa aurinkosähköllä.